Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75961

Sist oppdatert: 2019-04-28 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 105 L (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger