Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75961

Sist oppdatert: 2019-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 105 L (2018-2019), Innst. 73 L (2019-2020), Lovvedtak 22 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13400 12. des 2019 § 29 Ja 93% (92/99) 7% (7/99) 41% (70/169)
13401 12. des 2019 Samtlige gjenstående romertall og paragrafer Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
13402 12. des 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)