Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75932

Sist oppdatert: 2019-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:142 S (2018-2019), Innst. 387 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om offentlig eierskap til vindkraften

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12902 19. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
12903 19. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av Sp og MDG. Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
12904 19. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I, II og III, og forslag nr. 1 fra H, FrP, V og KrF Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
12905 19. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I, II og III, og forslag nr. 1 fra H, FrP, V og KrF Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)