Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75860

Sist oppdatert: 2019-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:138 S (2018-2019), Innst. 409 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Inge Lien og Bengt Fasteraune om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12895 19. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 - 3 fra A, Sp og SV Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
12896 19. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 - 3 fra A, Sp og SV Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)