Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75847

Sist oppdatert: 2019-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:132 S (2018-2019), Innst. 386 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Else-May Botten Norderhus og Runar Sjåstad om norsk satsing på havvindindustri

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12897 19. jun 2019 Forslag nr. 7 på vegne av R. Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
12898 19. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A, SV og MDG. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
12899 19. jun 2019 Forslag nr. 3 - 5 på vegne av A, SV og MDG. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
12900 19. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I -V, og forslag nr. 1 fra H, FrP, V og KrF Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
12901 19. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I -V, og forslag nr. 1 fra H, FrP, V og KrF Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)