Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75846

Sist oppdatert: 2019-11-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:135 S (2018-2019), Innst. 29 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13153 19. nov 2019 Forslag nr. 10 på vegne av SV og MDG. Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
13154 19. nov 2019 Forslag nr. 6 - 9, 11 og 12 på vegne av SV og MDG. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
13155 19. nov 2019 Forslag nr. 5 på vegne av A og Sp. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
13156 19. nov 2019 Forslag nr. 4 på vegne av A, SV og MDG. Nei 35% (36/102) 65% (66/102) 40% (67/169)
13157 19. nov 2019 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A, SV og MDG. Nei 36% (37/102) 64% (65/102) 40% (67/169)
13158 19. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 91% (92/101) 9% (9/101) 40% (68/169)