Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75836

Sist oppdatert: 2019-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:123 S (2018-2019), Innst. 377 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om kulturskolen for alle

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12810 14. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av A og SV. Nei 36% (37/102) 64% (65/102) 40% (67/169)
12811 14. jun 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
12812 14. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)