Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75833

Sist oppdatert: 2019-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:117 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innfri klimastreikernes krav

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12603 6. jun 2019 Forslag nr. 15 - 17 på vegne av R. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
12604 6. jun 2019 Forslag nr. 12 og 13 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
12605 6. jun 2019 Forslag nr. 11 på vegne av MDG. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
12606 6. jun 2019 Forslag nr. 14 på vegne av SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
12607 6. jun 2019 Forslag nr. 10 på vegne av SV. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
12608 6. jun 2019 Forslag nr. 24 på vegne av SV. Nei 37% (37/99) 63% (62/99) 41% (70/169)
12609 6. jun 2019 Forslag nr. 21 på vegne av SV. Nei 49% (49/100) 51% (51/100) 41% (69/169)
12610 6. jun 2019 Forslag nr. 18 - 20, 22, 23, 25 og 26 på vegne av SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
12611 6. jun 2019 Forslag nr. 3 - 9 på vegne av SV og MDG. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
12612 6. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 20% (20/100) 80% (80/100) 41% (69/169)
12613 6. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV og MDG. Nei 38% (38/100) 62% (62/100) 41% (69/169)
12614 6. jun 2019 romertallene I, II, III og IV. Nei 49% (49/100) 51% (51/100) 41% (69/169)
12615 6. jun 2019 romertallene V og VI. Ja 90% (89/99) 10% (10/99) 41% (70/169)