Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75816

Sist oppdatert: 2019-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 92 LS (2018-2019), Innst. 294 L (2018-2019), Lovvedtak 84 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12635 7. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
12636 7. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)