Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75812

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 23 (2018-2019), Innst. 356 S (2018-2019)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13101 17. okt 2019 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)