Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75812

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 23 (2018-2019), Innst. 356 S (2018-2019)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger