Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75811

Sist oppdatert: 2019-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 89 L (2018-2019), Innst. 299 L (2018-2019), Lovvedtak 69 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12530 4. jun 2019 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A og SV. Nei 37% (36/98) 63% (62/98) 42% (71/169)
12531 4. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
12532 4. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
12533 4. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)