Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75810

Sist oppdatert: 2019-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 88 L (2018-2019), Innst. 298 L (2018-2019), Lovvedtak 68 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12522 4. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp og SV. Nei 17% (17/98) 83% (81/98) 42% (71/169)
12523 4. jun 2019 Forslag nr. 4 på vegne av SV Nei 48% (47/97) 52% (50/97) 43% (72/169)
12524 4. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
12525 4. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
12526 4. jun 2019 § 12-3 andre ledd Ja 53% (51/97) 47% (46/97) 43% (72/169)
12527 4. jun 2019 Ny § 13-7 b Ja 54% (53/98) 46% (45/98) 42% (71/169)
12528 4. jun 2019 Samtlige gjenstående romertall og paragrafer Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
12529 4. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)