Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75808

Sist oppdatert: 2019-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 L (2018-2019), Innst. 297 L (2018-2019), Lovvedtak 61 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12486 4. jun 2019 Lovens romertall IV, § 17 g Ja 99% (92/93) 1% (1/93) 45% (76/169)
12487 4. jun 2019 Samtlige gjenstående romertall og paragrafer Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
12488 4. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)