Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75806

Sist oppdatert: 2019-10-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 98 L (2018-2019), Innst. 24 L (2019-2020), Lovvedtak 2-3 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13110 7. nov 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 14% (14/102) 86% (88/102) 40% (67/169)
13111 7. nov 2019 Stor bokstav A og B. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
13112 7. nov 2019 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)