Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75805

Sist oppdatert: 2019-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 L (2018-2019), Innst. 338 L (2018-2019), Lovvedtak 91 (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12700 12. jun 2019 Forslag nr. 4 og 6 på vegne av SV, MDG og R. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
12701 12. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp og SV. Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)
12702 12. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
12703 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 1-6 og forslag nr. 5 fra SV, MDG og R Ja 92% (89/97) 8% (8/97) 43% (72/169)
12704 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 1-6 og forslag nr. 5 fra SV, MDG og R Nei 8% (8/97) 92% (89/97) 43% (72/169)
12705 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 2-13 første ledd og forslag nr. 2 fra A, Sp, SV og MDG Ja 51% (52/101) 49% (49/101) 40% (68/169)
12706 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 2-13 første ledd og forslag nr. 2 fra A, Sp, SV og MDG Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
12707 12. jun 2019 Ny § 6 Ja 84% (86/102) 16% (16/102) 40% (67/169)
12708 12. jun 2019 Samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
12709 12. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)