Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75803

Sist oppdatert: 2019-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 96 LS (2018-2019), Innst. 337 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12696 12. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)