Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75801

Sist oppdatert: 2019-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 94 S (2018-2019), Innst. 401 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12824 17. jun 2019 Forslag nr. 11 - 13 på vegne av SV og MDG. Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
12825 17. jun 2019 Forslag nr. 10 på vegne av Sp. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
12826 17. jun 2019 Forslag nr. 7 på vegne av A, SV og MDG. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
12827 17. jun 2019 Forslag nr. 1 - 6, 8 og 9 på vegne av A, SV og MDG. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
12828 17. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 88% (87/99) 12% (12/99) 41% (70/169)