Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75800

Sist oppdatert: 2019-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 93 S (2018-2019), Innst. 293 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12639 7. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)