Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75799

Sist oppdatert: 2019-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 103 S (2018-2019), Innst. 359 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12666 11. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
12667 11. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)