Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75798

Sist oppdatert: 2019-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 85 S (2018-2019), Innst. 372 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. (fjerde hvitvaskingsdirektiv) og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12797 14. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)