Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75797

Sist oppdatert: 2019-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 84 S (2018-2019), Innst. 373 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12796 14. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 88% (90/102) 12% (12/102) 40% (67/169)