Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75796

Sist oppdatert: 2019-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 83 S (2018-2019), Innst. 374 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFIR)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12793 14. jun 2019 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
12794 14. jun 2019 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av Sp, SV og R. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
12795 14. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 81% (82/101) 19% (19/101) 40% (68/169)