Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75795

Sist oppdatert: 2019-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 71 S (2018-2019), Innst. 364 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12668 11. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)