Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75794

Sist oppdatert: 2019-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 67 S (2018-2019), Innst. 292 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12637 7. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av R. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
12638 7. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 99% (91/92) 1% (1/92) 46% (77/169)