Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75761

Sist oppdatert: 2019-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 S (2018-2019), Innst. 309 S (2018-2019)

Beskrivelse: Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12913 19. jun 2019 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
12914 19. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
12915 19. jun 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
12916 19. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 92% (92/100) 8% (8/100) 41% (69/169)