Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75760

Sist oppdatert: 2019-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 81 S (2018-2019), Innst. 308 S (2018-2019)

Beskrivelse: Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen - Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12909 19. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
12910 19. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
12911 19. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
12912 19. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 92% (89/97) 8% (8/97) 43% (72/169)