Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75758

Sist oppdatert: 2019-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 79 L (2018-2019), Innst. 312 L (2018-2019), Lovvedtak 74 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12567 5. jun 2019 Forslag nr. 2 - 5 på vegne av SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
12568 5. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/99) 81% (80/99) 41% (70/169)
12569 5. jun 2019 Romertall I, romertall II, romertall III, romertall VII Ja 93% (92/99) 7% (7/99) 41% (70/169)
12570 5. jun 2019 Øvrige romertall Ja 94% (93/99) 6% (6/99) 41% (70/169)
12571 5. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 94% (91/97) 6% (6/97) 43% (72/169)