Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75753

Sist oppdatert: 2019-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 L (2018-2019), Innst. 322 L (2018-2019), Lovvedtak 79 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12596 6. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
12597 6. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)