Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75751

Sist oppdatert: 2019-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 19 (2018-2019), Innst. 369 S (2018-2019)

Beskrivelse: Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12769 14. jun 2019 Forslag nr. 42 på vegne av SV. Nei 20% (33/168) 80% (135/168) 1% (1/169)
12770 14. jun 2019 Forslag nr. 41 på vegne av SV. Nei 8% (14/169) 92% (155/169) 0% (0/169)
12771 14. jun 2019 Forslag nr. 40 på vegne av SV. Nei 36% (60/169) 64% (109/169) 0% (0/169)
12772 14. jun 2019 Forslag nr. 39 på vegne av SV. Nei 8% (13/169) 92% (156/169) 0% (0/169)
12773 14. jun 2019 Forslag nr. 37 og 38 på vegne av A. Nei 30% (50/169) 70% (119/169) 0% (0/169)
12774 14. jun 2019 Forslag nr. 35 og 36 på vegne av A. Nei 30% (50/169) 70% (119/169) 0% (0/169)
12775 14. jun 2019 Forslag nr. 26 - 34 på vegne av A og SV. Nei 37% (62/169) 63% (107/169) 0% (0/169)
12776 14. jun 2019 Forslag nr. 1 - 4 og 6 - 25 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (81/169) 52% (88/169) 0% (0/169)
12777 14. jun 2019 Forslag nr. 5 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (80/169) 53% (89/169) 0% (0/169)
12778 14. jun 2019 romertallene I og II. Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)