Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75750

Sist oppdatert: 2019-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 66 L (2018-2019), Innst. 332 L (2018-2019), Lovvedtak 82 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12628 7. jun 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
12629 7. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
12630 7. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)