Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75745

Sist oppdatert: 2019-05-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 S (2018-2019), Innst. 265 S (2018-2019)

Beskrivelse: Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12431 16. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)