Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75743

Sist oppdatert: 2019-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 72 LS (2018-2019), Innst. 342 L (2018-2019), Lovvedtak 89 (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12684 12. jun 2019 Forslag nr. 9 og 10 på vegne av Sp. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
12685 12. jun 2019 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av Sp, SV, MDG og R. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
12686 12. jun 2019 Forslag nr. 4 på vegne av Sp, SV, MDG og R. Nei 47% (47/101) 53% (54/101) 40% (68/169)
12687 12. jun 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
12688 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen §19 femte ledd og forslag nr. 8 fra SV, MDG og R Ja 91% (93/102) 9% (9/102) 40% (67/169)
12689 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen §19 femte ledd og forslag nr. 8 fra SV, MDG og R Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
12690 12. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
12691 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 21 og forslag nr. 7 fra Sp, SV og R Ja 83% (84/101) 17% (17/101) 40% (68/169)
12692 12. jun 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 21 og forslag nr. 7 fra Sp, SV og R Nei 17% (17/101) 83% (84/101) 40% (68/169)
12693 12. jun 2019 § 4 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
12694 12. jun 2019 Samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
12695 12. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)