Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75742

Sist oppdatert: 2019-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 72 LS (2018-2019), Innst. 343 S (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12682 12. jun 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av Sp. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
12683 12. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)