Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75665

Sist oppdatert: 2019-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2018-2019), Innst. 345 S (2018-2019)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12680 12. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av R. Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
12681 12. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)