Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75641

Sist oppdatert: 2019-04-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 16 (2018-2019), Innst. 246 S (2018-2019)

Beskrivelse: Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12360 29. apr 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)