Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75640

Sist oppdatert: 2019-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 59 S (2018-2019), Innst. 316 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12572 5. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 99% (96/97) 1% (1/97) 43% (72/169)