Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75604

Sist oppdatert: 2019-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:108 S (2018-2019), Innst. 354 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om et mer bærekraftig forbruk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12798 14. jun 2019 Forslag nr. 16 på vegne av MDG. Nei 1% (1/102) 99% (101/102) 40% (67/169)
12799 14. jun 2019 Forslag nr. 13 - 15 på vegne av MDG og R. Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
12800 14. jun 2019 Forslag nr. 5 - 11 på vegne av SV, MDG og R. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
12801 14. jun 2019 Forslag nr. 12 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
12802 14. jun 2019 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av Sp, SV, MDG og R. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
12803 14. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
12804 14. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 80% (82/102) 20% (20/102) 40% (67/169)