Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75567

Sist oppdatert: 2019-06-10 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:9 (2018-2019), Innst. 398 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger