Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75540

Sist oppdatert: 2019-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 57 S (2018-2019), Innst. 236 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12296 25. apr 2019 romertallene I til og med 8 Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)