Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75539

Sist oppdatert: 2019-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 S (2018-2019), Innst. 277 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12445 23. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 78% (74/95) 22% (21/95) 44% (74/169)