Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75460

Sist oppdatert: 2019-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 S (2018-2019), Innst. 229 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12247 2. apr 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)