Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75429

Sist oppdatert: 2019-05-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:98 S (2018-2019), Innst. 275 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12432 21. mai 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 2 fra A, Sp og SV. Ja 51% (53/104) 49% (51/104) 38% (65/169)
12433 21. mai 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene 1 - 2 fra A, Sp og SV. Nei 49% (51/104) 51% (53/104) 38% (65/169)