Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75417

Sist oppdatert: 2019-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:2 (2018-2019), Innst. 400 S (2018-2019)

Beskrivelse: Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12832 17. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)