Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75379

Sist oppdatert: 2019-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 49 LS (2018-2019), Innst. 251 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12442 23. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)