Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75377

Sist oppdatert: 2019-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 51 S (2018-2019), Innst. 225 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12245 2. apr 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
12246 2. apr 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)