Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75289

Sist oppdatert: 2019-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:90 S (2018-2019), Innst. 390 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12996 20. jun 2019 Forslag nr. 9 og 10 på vegne av R. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
12997 20. jun 2019 Forslag nr. 8 på vegne av R. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
12998 20. jun 2019 Forslag nr. 11 på vegne av R. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
12999 20. jun 2019 Forslag nr. 7 på vegne av SV. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
13000 20. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
13001 20. jun 2019 Forslag nr. 2 - 6 på vegne av Sp. Nei 46% (46/100) 54% (54/100) 41% (69/169)
13002 20. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)