Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75255

Sist oppdatert: 2019-03-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 LS (2018-2019), Innst. 196 S (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12149 14. mar 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)