Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75135

Sist oppdatert: 2019-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:85 S (2018-2019), Innst. 266 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen og Lise Christoffersen om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12446 23. mai 2019 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av Sp. Nei 20% (20/98) 80% (78/98) 42% (71/169)
12447 23. mai 2019 Forslag nr. 10 på vegne av Sp og SV. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
12448 23. mai 2019 Forslag nr. 8 på vegne av A og SV. Nei 37% (36/98) 63% (62/98) 42% (71/169)
12449 23. mai 2019 Forslag nr. 4 - 7 og 9 på vegne av A og SV. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
12450 23. mai 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I og II og forslag nr. 1, 2 og 3 fra A, Sp og SV Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
12451 23. mai 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I og II og forslag nr. 1, 2 og 3 fra A, Sp og SV Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)