Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 75120

Sist oppdatert: 2019-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12403 14. mai 2019 Forslag nr. 4 på vegne av SV og MDG. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
12404 14. mai 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 11% (11/97) 89% (86/97) 43% (72/169)
12405 14. mai 2019 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av MDG. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
12406 14. mai 2019 Forslag nr. 2 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/98) 81% (79/98) 42% (71/169)
12407 14. mai 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 19% (19/98) 81% (79/98) 42% (71/169)
12408 14. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 91% (85/93) 9% (8/93) 45% (76/169)