Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75113

Sist oppdatert: 2019-05-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:81 S (2018-2019), Innst. 272 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12434 21. mai 2019 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av SV. Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)
12435 21. mai 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 19% (20/104) 81% (84/104) 38% (65/169)
12436 21. mai 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 38% (40/104) 62% (64/104) 38% (65/169)
12437 21. mai 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra A, Sp og SV Ja 51% (53/104) 49% (51/104) 38% (65/169)
12438 21. mai 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 fra A, Sp og SV Nei 49% (51/104) 51% (53/104) 38% (65/169)