Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 75089

Sist oppdatert: 2019-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 46 L (2018-2019), Innst. 243 L (2018-2019), Lovvedtak 56 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12388 14. mai 2019 Innstillingens tilråding. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
12389 14. mai 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)